سید محمد حسین رکاب پور 

 مهندس سید محمد حسین رکاب پور                                                                                

کارشناس ارشد شیمی آلی

 

سوابق کاری : 

دارای 22 سال سابقه خدمت در دانشگاه علوم پزشکی و21 سال کارشناس آرایشی و بهداشتی، از سال 80  کارشناس مسئول مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی و آرایشی از سال 98  مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دارای رتبه کارشناسی خبره.

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >