روز جهانی غذا

25 مهر 1394
به مناسبت روز جهانی غذا نشست همفکری در خصوص بررسی باقیمانده سموم و کود های شیمیائی در محصولات کشاورزی در شهر برازجان برگزار گردید.

همزمان با مناسبت روز جهانی غذا نشست همفکری در خصوص بررسی باقیمانده سموم و کود های شیمیائی در محصولات کشاورزی با حضور مشاور محترم ریاست دانشگاه و معاونین غذا و دارو و بهداشتی و کارشناسان مرتبط در دفتر معاون غذا و دارو رأس ساعت 11 مورخ 20/7/94 برگزار گردید.

پس از بحث و تبادل نظر در مورد دستور کار جلسه مقرر گردید اجرایی شدن تهیه زیر ساخت تولید محصول سالم از طریق مدیران ارشد استانی و سازمان جهاد کشاورزی مورد پیگیری قرار گیرد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.