برگزاری کارگاه اموزشی آشنایی با برچسب اصالت و نشانگرهای رنگی تغذیه ای جهت سفیران سلامت

1 آبان 1396
به گزارش روابط عمومی معاونت غذاوداروبوشهر ، کارگاه آموزشی آشنایی با برچسب اصالت و نشانگرهای رنگی تغذیه ای توسط کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی بوشهر جهت آموزش سفیران سلامت استان برگزار گردید.شرکت کنندگان در این دوره آموزشی ضمن یادگیری مفاهیم مرتبط با برچسب اصالت کالاهای مصرفی ،با نحوه استفاده از نشانگرهای رنگی تغذیه در هنگام خرید ومصرف مواد غذایی آشنا شدند.
لازم به ذکر است برگزاری این کارگاه در راستای فعالیتهای روزجهانی غذا وباهدف انتقال مفاهیم دانش تغذیه و آگاه سازی معلمین ودانش آموزان فعال درطرح ملی سفیران سلامت در جهت آموزش صحیح اصول امنیت مواد غذایی ، توسط کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذاوداروبوشهر می باشد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.