کارشناس مسئول اداره نظارت برمواد غذایی و آرایشی و بهداشتی


نام ونام خانوادگی : باقر ملائی

مدرک :  فوق لیسانس علوم و صنایع غذایی

سابقه کار : 15 سال

شرح وظایف کارشناس مسئول مواد غذایی

مطالعه و تحقیق و آموزش در مورد مواد مختلف که مصرف آنها از طرف سازمانهای بهداشتی بین المللی منع شده و گزارش آن به مافوق

کنترل و نظارت بر ساخت مواد خوراکی و آشامیدنی از نظر فرمول ترکیب و بهداشتی بودن محصول و حذف مواد افزودنی غیر مجاز و جلوگیری از آلودگی های شیمیایی میکروبی و قارچی و سموم

بازرسی و جلوگیری از فعالیت متخلفین قانون در خصوص مواد خوردنی ، آشامیدنی و بهداشتی و ارائه گزارش یه مقام مافوق

نظارت و همکاری در بررسی ظروف و نظارت بر کیفیت بسته بندی مواد و ارائه نظرات مشورتی لازم

انجام راهنمایی های لازم به کارشناسان و کاردانها تحت نظر در انجام وظایف مربوطه و هماهنگی و تقسیم فعالیتهای آنها و قسمت های ذیربط

آموزش روشهای HACCP , GHP , GMP  برای مسئولین فنی و صاحبان واحد های تولیدی مواد خوراکی و آشامیدنی

 

 

 


چارت سازمانی کارشناس مسئول اداره نظارت برمواد غذایی و آرایشی و بهداشتی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >