مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی


مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی

شرح و وظایف  

بهره گیری از قوانین و مقررات جاری ومنابع علمی وفنی ومرجع واستانداردهای ملی وبین المللی در بررسی و اظهارنظرها

برنامه ریزی و سازماندهی و هماهنگی بین قسمتهای ذیربط  ، ارشاد وراهنمایی کارشناسان و کارکنان تحت سرپرستی و ارتباط با اداره کل

رسیدگی به درخواست ها ، نامه ها و شکایات و استعلام ها و مدارک و نمونه های رسیده و ارجاع به کارشناسان و قسمت های ذیربط و نظارت برگردش امور و شناسایی و اقدام در جهت رفع مشکلات و نارسائی ها

نظارت بر رسیدگی بر فعالیت فنی و بهداشتی واحد های تولیدی و بسته بندی و نگهداری و عرضه مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مشمول قانون و کنترل کیفیت محصولات تولیدی و نمونه برداری از طریق اعزام کارشناسان و مامورین در سطح استان

نظارت و رسیدگی به مدارک تاسیس موسسات جدید التاسیس و تطبیق کروکی با محل بر اساس مجوز قانونی و صنعتی و ظوابط فنی بهداشتی جاری و تکمیل پرونده های وارسال به اداره کل نظارت بر مواد غذایی جهت صدور تاسیس پروانه

 

 

 

 


چارت سازمانی مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی وآرایشی و بهداشتی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >