برچسب


13 تير 1396
کارگاه برچسب اصالت کالا و نشانگر رنگی تغذیه ای
برگزاری کارگاه آموزشی برچسب اصالت کالا و نشانگر رنگی تغذیه ای

 

30 تير 1393
گقتگو صدا و سیما با مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی
برچسب اصالت و سلامت کالا

 
 
 
< >