عملکرد شبکه ها

1397/2/13 0:0
امتیاز عملکرد و نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی آرایشی و بهداشتی شبکه ها مربوط به سال 1390 به شرح ذیل اعلام می گردد.

شهرستان

امتیاز خود ارزیابی

امتیاز کسب شده
دشتستان 100 5/97
دشتی 75/99 5/97
تنگستان 5/97 5/96
دیلم 88 86
کنگان 88 79
جم 80 68
دیر 5/87 5/54
گناوه 80 33
 

عملکرد و نظارت بر مواد خوراکی وآشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی  شبکه ها در سال 90

 


تاریخ بروز رسانی:   23 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >