بخشنامه
1 2

15 آبان 1400
دستور العمل اجرائی چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی در واحد های تولیدی داخل کشور(فرآورده های آرایشی و بهداشتی)
چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPS)واحدهای تولیدی داخل کشور

 

16 تير 1400
دستور العمل اجرائی چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی در واحد های تولیدی داخل کشور(فرآورده های غذایی و آشامیدنی)
چک لیست جدید ارزیابی برنامه های پیش نیازی( PRPS) واحدهای تولیدی داخل کشور

 

22 امرداد 1397
راهنمای مسئول فنی در سامانه TTAC
سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی به جهت تسهیل روند ثبت و استخدام مسئولین فنی توسط مدیران عامل شرکت ها ایجاد شده است.

 

20 امرداد 1397
دستورالعمل و حداقل ضوابط فنی و بهداشتی خرما
نخل خرما یکی از مهم ترین درختان میوه مناطق خشک و گرمسیری به شمار می رود. این درخت نقش مهمی در اکولوژی و حفاظت مناطق بیابانی در مقابل فرسایش بازی میکند.همچنین میوه خرما به دلیل ارزش غذایی بالا همواره به عنوان یک منبع غذایی خوب مورد توجه قرار گرفته است.

 

4 ارديبهشت 1397
ضوابط و دستورالعمل پروانه ساخت کارگاهی
شناسه نظارت كارگاهي :مجوزي است كه به واحدهاي توليدي بومي و سنتي كه داراي حداقل شرايط بهداشتي توليد هستند اعطاء مي شود. اين مجوز شماره اي است مركب از كد دانشگاه مربوطه و ارقام شمارش واحد (از عدد 1000شروع مي شود) كه جهت شناسايي به كارگاه توليد و بسته بندی پ ...

 

3 ارديبهشت 1397
ضوابط تاسیس کارخانجات
• طرح ریزی یا برنامه ریزی برای ترتیب یانحوه قراردادن دستگاه ها و تجهیزات ونیروی انسانی درهرواحدساختمانی وتاسیساتی به گونه ای که محصول تولیدی غذائی پس ازفرآوری دارای بالاترین ارزش تغذیه ای و ارگانولپتیکی ،بالاترین سطح بهداشتی ممکن،حداکثرماندگاری ممکن، وحداق ...

 

3 ارديبهشت 1397
حداقل ضوابط فني و بهداشتي انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

 

3 ارديبهشت 1397
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

 

3 ارديبهشت 1397
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی جهت شرکت نگهداری، پخش و توزیع فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

 

3 ارديبهشت 1397
صدور ، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت(تولید قرار دادی)

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >