بخشنامه
1 2

3 تير 1399
دستور العمل اجرائی چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی در واحد های تولیدی داخل کشور(فرآورده های غذایی و آشامیدنی)
چک لیست جدید ارزیابی برنامه های پیش نیازی( PRPS) واحدهای تولیدی داخل کشور

 

3 تير 1399
دستور العمل اجرائی چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی در واحد های تولیدی داخل کشور(فرآورده های آرایشی و بهداشتی)
چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPS)واحدهای تولیدی داخل کشور

 

22 امرداد 1397
راهنمای مسئول فنی در سامانه TTAC
سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی به جهت تسهیل روند ثبت و استخدام مسئولین فنی توسط مدیران عامل شرکت ها ایجاد شده است.

 

20 امرداد 1397
دستورالعمل و حداقل ضوابط فنی و بهداشتی خرما
نخل خرما یکی از مهم ترین درختان میوه مناطق خشک و گرمسیری به شمار می رود. این درخت نقش مهمی در اکولوژی و حفاظت مناطق بیابانی در مقابل فرسایش بازی میکند.همچنین میوه خرما به دلیل ارزش غذایی بالا همواره به عنوان یک منبع غذایی خوب مورد توجه قرار گرفته است.

 

4 ارديبهشت 1397
ضوابط و دستورالعمل پروانه ساخت کارگاهی
شناسه نظارت كارگاهي :مجوزي است كه به واحدهاي توليدي بومي و سنتي كه داراي حداقل شرايط بهداشتي توليد هستند اعطاء مي شود. اين مجوز شماره اي است مركب از كد دانشگاه مربوطه و ارقام شمارش واحد (از عدد 1000شروع مي شود) كه جهت شناسايي به كارگاه توليد و بسته بندی پ ...

 

3 ارديبهشت 1397
ضوابط تاسیس کارخانجات
• طرح ریزی یا برنامه ریزی برای ترتیب یانحوه قراردادن دستگاه ها و تجهیزات ونیروی انسانی درهرواحدساختمانی وتاسیساتی به گونه ای که محصول تولیدی غذائی پس ازفرآوری دارای بالاترین ارزش تغذیه ای و ارگانولپتیکی ،بالاترین سطح بهداشتی ممکن،حداکثرماندگاری ممکن، وحداق ...

 

3 ارديبهشت 1397
حداقل ضوابط فني و بهداشتي انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

 

3 ارديبهشت 1397
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

 

3 ارديبهشت 1397
دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی جهت شرکت نگهداری، پخش و توزیع فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

 

3 ارديبهشت 1397
صدور ، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت(تولید قرار دادی)

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >