دستور العمل اجرائی چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی در واحد های تولیدی داخل کشور(فرآورده های غذایی و آشامیدنی)

1400/4/16 0:0
چک لیست جدید ارزیابی برنامه های پیش نیازی( PRPS) واحدهای تولیدی داخل کشور

کلمات کلیدی:
ارزیابی     چک.لیست.PRPS    

تاریخ بروز رسانی:   23 تير 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >