یادداشت های گفتمان ساز قاچاق

1396/5/18 0:0
بررسی تاثیرالگوی مصرف بر استفاده ازکالای قاچاق

جهت بررسی تأثیر الگوی مصرف بر استفاده از کالای قاچاق

کلمات کلیدی:
الگو.مصرف.قاچاق    

تاریخ بروز رسانی:   12 دی 1396

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >