آیین نامه اعطای نشان ایمنی و سلامت

1393/4/16 0:0
فراورده های ایمن و سالم
نشان ایمنی و سلامت
کمیته علی اعطا ء نشان ایمنی وسلامت

فراورده های ایمن و سالم

فراورده ای است که از مواد اولیه سالم ودر شرایط خوب بهداشتی تولید شده و ضمن دارا بودن ویژگیهای خاص دارای خصوصیاتی است که به ارتقا ایمنی و سلامت مصرف کننده کمک می نماید.

نشان ایمنی و سلامت

نشان ایمنی و سلامت ، نشانی است که مطابق آیین نامه از سوی سازمان غذا ودارو فراورده های اعطا می گردد و نگاره آن سیب سبز رنگی است که نماد سلامت بوده و عبارت ایمنی و سلامت در کنار آن نوشته شده است و دارندگان نشان می توانند نگاره آن را روی برچسب فراورده های خود درج نماید .

کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سلامت

کمیته ای است که صلاحیت فراورده های غذایی و آشامیدنی واجد شرایط را مورد ارزیابی قرار می دهد که در این آیین نامه اختصاصی کمیته عالی اعطا ء نشان نامیده می شود .

 

آیین نامه اعطای نشان ایمنی و سلامت

دریافت فایل


تاریخ بروز رسانی:   16 تير 1393

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | فايل متن
< >