کالاهای غیر مجاز در سطح عرضه در سال های 91-88

1391/11/29 0:0
لیست کالاهای غیر مجاز در سطح عرضه که توسط کارشناسان مواد غذایی جمع آوری شد البته در سال های 89 الی 91

کالاهای غیر مجاز در سطح عرضه در سال 88 

 

کالاهای غیر مجاز در سطح عرضه در سال 89

 

کالاهای غیر مجاز در سطح عرضه در سال 90 

 

کالاهای غیر مجاز در سطح عرضه در سال 91 

 

  نمک های غیر مجاز در سطح عرضه

 

لواشک غیر مجاز در سطح عرضه

 

 لیست کالاهای غیر مجاز در سه ماهه اول سال 92

 

 لیست کالاهای غیر مجاز در سه ماهه دوم سال 92

 

لیست کالاهای غیر مجاز در سه ماهه سوم سال 92

 


تاریخ بروز رسانی:   14 ارديبهشت 1393

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >