فرصتهای شغلی

1391/11/28 0:0
چارت مسئول فنی کارخانجات مشمول قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
ثبت نام اینترنتی مسئولین فنی متقاضی کار و کارخانجات متقاضی مسئول فنی ازطریق سایت معاونت غذا ودارو اجرا می گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   20 ارديبهشت 1393

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >