استاندارد های ملی غذا

1391/11/21 0:0

مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی در ایران است که بر طبق قانون می‌تواند استاندارد رسمی فرآورده‌ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید.
موسسه استاندارد ایران دارای ساختار دولتی بصورت زیر مجموعه وزارت صنایع می باشد.

استاندارد ملي بستني به شماره 2450
مخلوط بستني بايد با يكي از روش هاي رسمي متداول پاستوريزه يا استرليزه گردد. بستني بايد بو و مزه مربوط به تركيبات و نوع خود را (اظهار شده روي بسته بندي) داشته و ئبون هرگونه بو و مزه خارجي باشد. بستني بايد از بافت منسجم يكدست و پايدار برخوردار بوده و در دماي دهان براحتي آب شود و به بافت دهان نجسبد. بستني هاي روكش دار، بايد به راحتي قابل جداشدن از لفاف خود بوده و به آن نچسبيده باشند.

استاندارد ملي كيك به شماره 2553
كيك نوعي شيريني با بافت و نرمي مخصوص است كه مواد اصلي آن آرد، روغن ( به استثناي كيك اسفنجي)، شكر و تخم مرغ مي باشد. وضعيت ظاهري پوسته كيك بايد داراي بافت و رنگ يك نواخت، بدون لك و در مورد كيك هاي ساده به رنگ قهوه اي روشن و يا طلايي و بدون تاول زدگي باشد و سفت، خشك و خرد نباشد. بافت كيك بايد يكنواخت و با ديوار هاي نازك باشد و همچنين داراي رنگ مشخص بوده و تغيرات شدت رنگ در آن زياد نباشد. مزه كيك بايد مطلوب و عادي بوده و فاقد مزه و بوي خارجي ( غير از كيك) باشد.

استاندارد ملي شكلات به شماره 608
فرآورده يكنواخت حاصل از فرآيند كامل و صحيحي از مخلوط يك يا چند فرآورده از مغز دانه كاكائو شامل: خمير كاكائو، پودر كاكائو، كره كاكائو، همراه با شكر يا بدون شكر يا شيرين كننده هاي مجاز خوراكي، فرآورده هاي شيري و افزودني هاي مجاز كه در استاندارد ملي تعيين شده است. شكلات بايد در دماي اتاق بصورت جامد باشد. همچنين بايد داراي رنگ طبيعي كاكائو بوده ( بغر از شكلات سفيد كه بواسطه ماهيت مواد تشكيل دهنده، سفيد مي باشد) و عاري از هر گونه رنگ غير طبيعي باشد. داراي طعم و بوي طبيعي مربوط به نوع تركيبات خود بوده و عاري از هر گونه بوي نا ( رطوبت)، بوي ماندگي و طعم تند مربوط به فساد روغن و هر گونه مواد خارجي و حشرات مرده يازنده و همچنين بقاياي حشرات و فضولات جوندگان و آلودگي هاي قارچي باشد. شكلات بايد داراي بافت همگن و يكنواخت باشد و در دماي 22-18 درجه سيليسييوس براق، ترد و شكننده و عاري از ماسيدگي سفيد رنگ مربوط به شكوفه چربي و خاكستري رنگ مربوط به شكوفه شكر باشد و بايد به هنگام خوردن، فاقد ماسيدگي در دهان باشد.

استاندارد ملي روغن مصرفي خانوار به شماره 9131
روغن مصرفي خانوار روغني است كه از پايه روغن هاي گياهي مجاز نظير: روغن ها سويا، آفتابگردان، كلزا، گلرنگ، پنبه دانه، انواع پالم، بادام زميني، ذرت، زيتون، كنجد و غيره و با استفاده از تكنيك هاي مختلف فرآيند از قبيل: هيدروژنه كردن نسبي، استريل كردن داخلي، تفكيك جزء مخلوط كردن و كريستاليزاسيون تهيه مي شود. نوع و ميزان مواد طعم دهنده افزوده شده بايد بر روي بر چسب روغن قيد گردد. روغن خوراكي مصرف خانوار بايد عاري از روغن هاي معدني و مواد خارجي باشد. روغن خوراكي مصرف خانوار بايد در ظرف محكم و غير قابل نفوذ بسته بندي شود. جنس بسته بندي نبايد اثر نامطلوب روي روغن داشته باشد. وزن بسته بندي براي مصرف خانوار حداكثر 5 كيلو گرم مجاز است.

استاندارد ملي سوسيس و كالباس به شماره 2303
سوسيس و كالباس عبارت است از: مخلوطي پايدار حاصل از گوشت دامهاي كشتاري (برابر شرع اسلام )، چربي و آب كه همراه با مواد ديگري در داخل پوشش هاي طبيعي و يا مصنوعي در شرايط مناسب پرشده و پس از طي فرآيند حرارتي مناسب و ساير فرآيند هاي لازم براي مصرف خوراك انسان آماده مي گردد. عمده ترين جزء بكار رفته در توليد سوسيس و كالباس ، گوشت مي باشد. مواد تشكيل دهنده سوسيس و كالباس شامل گوشت سالم و بهداشتي دامهاي كشتاري، مواد پروتئيني  مجاز با درجه غذايي براي مصارف انساني شامل كازئينات و كازئين، گلوتن، انواع پروتئين سويا، شير، پنير خشك، تخم مرغ ياپودر آن ها.چربي هاي خوراكي حيواني، كره و روغن هاي خوراكي حاصل از گندم، برنج، ذرت و سيب زميني، نمك طعام و شكر، پسته، انواع ادويه، قاچ و سيب زميني هاي خوراكي مانند فلفل دلمه اي، هويج، آب آشاميدني.
با توجه به اهميت ميزان گوشت در ويژگي هاي شيميايي سوسيس و كالباس ، اين فرآورده  براساس درصد گوشت تشكيل دهنده به چهار گروه تقسيم مي گردد:
1ـ حد اقل 40 تا 50 درصد گوشت،
2ـ بيش از 51 تا 60 در صد گوشت،
3ـ فرآورده هايي با بيش از 61 تا 80 در صد گوشت،
4ـ فرآورده هايي با بيش از 81 تا 90 در صد گوشت،
بسته بندي سوسيس و كالباس بايد بصورت واكيوم شده و در شرايط مناسب و بهداشتي انجام پذيرفته باشد و بر روي هر بسته سوسيس و كالباس مواد نشانه گذاري بطور روشن و خوانا درج گرديده باشد.

استاندارد ملي ماست به شماره 695
رنگ ماست بايد يكنواخت و به طور نسبي سفيد باسطح براق و درخشان بوده و بايد بدون سرم دهي، ترك خوردگي در ژل ( در ماست هاي قالبي) گازدار بودن و دان دان بودن باشد. بافت ماست هم زده، در ظاهر بايد يك دست، بدون ذرات لخته شده يا توده شده يا هر گونه ذره خارجي غير طبيعي و با قابليت كش آمدن مناسب ( نه زياد و نه كم ) هنگام قاشق برداري باشد. كش دار بودن بيش از حد بافت يا رشته اي و نخي شدن آن ممكن است از لزجت ايجاد شده در اثر آلودگي ميكروبي ناشي شود. احساس دهاني بافت ماست بايد لطيف و بدون احساس زبري يا زمختي و بريدگي و گسستگي باشد. بافت ماست نبايد به صورت لاستيكي حس شود.

استاندارد ملي كنسرو ماهي تن در روغن به شماره 2870
كنسرو ماهي تن در روغن فرآورده ايست از گوشت يك يا چند گونه از ماهي هاي تن كه پس از پخت اوليه و پر شدن در قوطي و افزودن روغن و نمك به آن دربندي و فرآيند حرارتي را گذرانيده باشد. اين فرآورده مي تواند با اشكال زير بسته بندي و عرضه گردد به صورت گوشت تكه اي در روغن، به صورت گوشت خرد شده در روغن، به صورت مخلوط گوشت تكه اي و خرد شده در روغن . گوشت مصرفي در هر يك از انواع فرآورده هاي مورد عرضه فوق بايد بدون زوائد غر گوشتي ( استخوان باله، پوست، امحاء و احشاء) بوده و داراي رنگ روشن يكدست باشد. در صورتي كه قطعاتي از گوشت تيره رنگ ماهي در بسته بندي موجود باشد بايد وجود آن در برچسب قيد گردد( مثلا همراه با گوشت تيره).
بافت گوشت ماهي در فرآورده بايد سفت و محكم بوده و متلاشي نشده باشد. رنگ گوشت ماهي در فرآورده بايد روشن يكدست بوده و با آنچه كه روي برچسب قوطي قيد مي شود منطبق باشد. اين فرآورده بايد بو و طعم طبيعي داشته، عاري اغز هر گونه طعم و بوي ناشي از علائم فساد محتويات آن باشد.

 

سایت استاندارد ملی  جهت مراجعه و یافتن کد استاندارد

 


تاریخ بروز رسانی:   21 بهمن 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >