ضوابط تاسیس کارخانجات

1397/2/3 0:0
• طرح ریزی یا برنامه ریزی برای ترتیب یانحوه قراردادن دستگاه ها و تجهیزات ونیروی انسانی درهرواحدساختمانی وتاسیساتی به گونه ای که محصول تولیدی غذائی پس ازفرآوری دارای بالاترین ارزش تغذیه ای و ارگانولپتیکی ،بالاترین سطح بهداشتی ممکن،حداکثرماندگاری ممکن، وحداقل قیمت تمام شده باشد.

       جهت دریافت فایل فرآیند صدور یا اصلاح پروانه ساخت کارخانجات  اینجا را کلیک کنید.

                  جهت دریافت فایل  دستورالعمل اجرایی نحوه صدور ،اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت اینجا را کلیک کنید.

                  جهت دریافت فایل چک لیست مدارک پروانه ساخت کارخانجات اینجا را کلیک کنید.

                  جهت دریافت فایل فرم سه برگی صدور یا تمدید پروانه ساخت کارخانجات اینجا را کلیک کنید.

                  جهت دریافت فایل تعهد نامه محضری صدور یا تمدید پروانه ساخت کارخانجات اینجا را کلیک کنید.

کلمات کلیدی:
مدارک.     تأسیس.     کارخانجات    

تاریخ بروز رسانی:   3 ارديبهشت 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >