فايده نوشيدن شير پس از ورزش

1397/7/21 0:0
فايده نوشيدن شير پس از ورزش
پژوهشگران كانادايي اعلام كردند نوشيدن دو ليوان شير پس از ورزش، به سوزاندن بيشتر چربي و افزايش حجم ماهيچه اي كمك مي كند .

فايده نوشيدن شير پس از ورزشمحققان دانشگاه مك مستر در هميلتون ايالت اونتاريو، 56 مرد 18 تا 30 سال را طي  يك دوره 12 هفته اي بررسي كردند. براي اين افراد برنامه ورزشي بلند كردن وزنه، طي  پنج روز در هفته ارايه شد  .
 
فايده نوشيدن شير پس از ورزش                              
پژوهشگران كانادايي اعلام كردند نوشيدن دو ليوان شير پس از ورزش، به  سوزاندن بيشتر چربي و افزايش حجم ماهيچه اي كمك مي كند  .
محققان دانشگاه مك مستر در هميلتون ايالت اونتاريو، 56 مرد 18 تا 30 سال را طي  يك دوره 12 هفته اي بررسي كردند. براي اين افراد برنامه ورزشي بلند كردن وزنه، طي پنج روز در هفته ارايه شد.
شركت كنندگان در اين مطالعه به سه گروه تقسيم شدند:
گروه اول) پس از ورزش، دو ليوان شير كم چربي مصرف كردند.
گروه دوم) پس از ورزش،نوشيدني سويابا همان ميزان پروتئين و انرژي موجود در شير مصرف كردند.
گروه سوم) پس از ورزش، نوشيدني كربوهيدراتي مصرف كردند.
بعد از 12 هفته معلوم شد گروهي كه شير نوشيده بودند، حدود يك كيلوگرم چربي وگروهي كه كربوهيدرات مصرف كرده بودند، نيم كيلوگرم چربي از دست داده بودند. اين درحالي است آنهايي كه نوشيدني سويا خورده بودند، چربي از دست نداده بودند.
در عين حال گروهي كه شير نوشيده بودند، در مقايسه با آنهايي كه سويا مصرف كرده بودند 40 درصد يا 1135 گرم به حجم ماهيچه اي خود افزوده بودند.
علاوه بر اين گروهي که شير مصرف کرده بودند، 36 درصد يا 1500 گرم حجم ماهيچه اي بيشتر نسبت به گروه مصرف کننده نوشيدني كربوهيدرات پيدا کرده بودند.
 
 
 

کلمات کلیدی:
فواید.شیر.ورزش    

تاریخ بروز رسانی:   16 مهر 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >