ضوابط و دستورالعمل پروانه ساخت کارگاهی

1397/2/4 0:0
شناسه نظارت كارگاهي :مجوزي است كه به واحدهاي توليدي بومي و سنتي كه داراي حداقل شرايط بهداشتي توليد هستند اعطاء مي شود. اين مجوز شماره اي است مركب از كد دانشگاه مربوطه و ارقام شمارش واحد (از عدد 1000شروع مي شود) كه جهت شناسايي به كارگاه توليد و بسته بندی پس از اجراي ضوابط فني و بهداشتي مربوطه و ارائه مدارك لازم اختصاص داده مي شود.- مدت اعتبار شناسه نظارت از زمان صدور حداكثر بمدت يكسال ميباشد.

- تمديد اعتبار شناسه نظارت منوط به عملكرد مطلوب واحد توليدي و رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه حداكثر2 سال خواهد بود.

- جهت تمديد شناسه نظارت واحد توليدي بايد يكماه قبل از پايان مدت اعتبار تقاضاي كتبي خود را به اين معاونت ارائه نمايد.

- درصورت انقضاء تاريخ اعتبار شناسه نظارت واحد توليدي بايستي از بسته بندي محصولات با مشخصات و نام خودداري نمايد و نسبت به تمديد شناسه نظارت اقدام نمايد.

- شناسه نظارت منحصراً جهت محل توليد و بسته بندي صادرمي گردد و درصورت انتقال كارگاه استفاده از شماره شناسه نظارت غير مجاز بوده و بايستي نسبت به اصلاح آن اقدام گردد.

جهت دریافت فایل مربوط به ضوابط پروانه ساخت کارگاهی  اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت فایل مربوط به دستورالعمل پروانه ساخت کارگاهی اینجا را کلیک کنید.

 

کلمات کلیدی:
شناسه.نظارت.کارگاهی    

تاریخ بروز رسانی:   4 ارديبهشت 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >