روش اجرایی صدور اصلاح پروانه بهره برداری

1397/2/4 0:0
این روش در اجرای ماده هفتم قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در مورد کلیه کارخانجات تولید مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه و بسته بندی آنها کاربرد دارد . موسسه یا کارخانه تولیدی جدید الاحداث درخواست خود را در خصوص اخذ پروانه بهره برداری به همراه مدارک مورد نیاز مشروحه زیر به معاونت غذا ودارو دانشگاه ارائه میدهد .

 

 

 

 

 

 1) درخواست صدور یا اصلاح پروانه بهره برداری.

2)فرم تکمیل شده وضعیت و امکانات ساختمانی ممهور به امضا مدیر عامل (تایپ شده )

3 ) تصویر پشت و رو و برابر اصل شده پروانه بهره برداری وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی
4) کروکی آدرس محل ممهور به مهر شرکت
5) نقشه ساختمانی با مقیاس 500/1 و  200/1  با ذکر اندازه ها و جانمائی تجهیزات و بخشهای مختلف
6) فهرست ماشین آلات خط تولید ، تجهیزات ، مواد و لوازم آزمایشگاهی
7 ) تصویر آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی در صورتیکه واحد تولیدی شرکت باشد ، و آگهی آخرین تغییرات
8) اصل و تصویر فیش بانکی مربوط به تعرفه صدور پروانه بهره برداری واریز شده .

9) اصل پروانه بهره برداری قبلی نیز جهت ابطال باید به همراه مدارک ارائه گردد.

 

در مرحله بعد پس از بررسی مدارک، بازدید از محل و مطابقت آن با نقشه و تجهیزات خط تولید و دستگاهها و تجهیزات ووسایل آزمایشگاه توسط کارشناس تخصصی مربوطه صورت می گیرد .

 

 

دریافت فایل مورد نیاز

1- چك ليست مدارك صدور پروانه بهره برداري

2-فرم های مربوط به صدور پروانه بهره برداری کارخانجات

کلمات کلیدی:
پروانه.     بهره     برداری    

تاریخ بروز رسانی:   4 ارديبهشت 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >