قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، ارایشی ، بهداشتی

1393/4/3 0:0

قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی

ماده 1- مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی  به مجازاتهای مقرر در این قانون محکم خواهد شد .

1- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر

2- مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده

3- عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی می باشد

4- فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته با شد

5- به کار بردن رنگ ها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی ، و یا لوازم بازی کودکان

6- ساختن مواد تقلبی خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی

 

جهت دسترسی به سایر موارد و قانون قاچاق کالا و ارز اینجا را کلیک کنید


تاریخ بروز رسانی:   3 تير 1393

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >