دستورالعمل اجرایی نحوه پایش

1393/4/16 0:0
فراورده های دارای نشان ایمنی و سلامت در سطح عرضه

دستورالعمل اجرایی نحوه پایش فراورده های دارای نشان امنی و سلامت در سطح عرضه

به منظور کنترل و پایش فراورده های تولیدی دارای نشان ایمنی و سلامت در سطح عرضه با معیار ویژگیهای ایمنی و سلامت ذکر شده در سوابق کمیته عالی اعطای نشان از سوی کارخانه تولید کننده این دستورالعمل تدوین گردیده است .

دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این دستورالعمل اجرایی شامل نمونه برداری و پایش فراورده های دارای نشان ایمنی و سلامت در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی می باشد .

مسئولیت اجرایی

مسئولیت اجرایی این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت های غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی کشور می باشد .

 

دستورالعمل اجرایی نحوه پایش فراورده های دارای نشان ایمنی و سلامت در سطح عرضه

دریافت فایل


تاریخ بروز رسانی:   16 تير 1393

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | فايل متن
< >