لیست پروانه های ساخت صادره و تمدید شده در سال 91

تاریخ نامه: 7 ارديبهشت 1392
شماره نامه:
پروانه ساخت کارخانجات توليدي مواد غذايی , آشاميدنی , آرايشی و بهداشتی مجوزی است که به موسسه اجازه ميدهد تا فرآورده مورد نظر خود را طبق مشخصات ارائه شده و تائيد شده به بازار عرضه نمايد لیست پروانه های صادره و تمدید شده در سال 91  
پیامها  |   

معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی .......
ردیف نام دانشگاه شماره دبيرخانه تاريخ شماره ساخت نام فراورده نام تجاري نام کارخانه شماره بهره برداري شماره ساخت قبلي صدور- تمديد- اصلاح مدت اعتبار
1 علوم پزشکی بوشهر  20/6/1663/دپ 1391/2/3 19/10208 کنسرو ماهی هووردر روغن وانیا -چک چک جاده ابریشم لیان 6219 0 1392/2/3 یک سال از تاریخ صدور
2 علوم پزشکی بوشهر  20/6/1662/دپ 1391/2/3 19/10209 کنسروماهی زرده در روغن وانیا -چک چک جاده ابریشم لیان 6219 0 1392/2/3 یک سال از تاریخ صدور
3 علوم پزشکی بوشهر  20/6/2639/دپ 1391/2/18 19/10213 میگو سوخاری دوماهی توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب 10431 0 1392/2/18 یک سال از تاریخ صدور
4 علوم پزشکی بوشهر  20/6/5894/دپ 1391/4/7 19/10214 ماهی سوخاری دوماهی توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب 10431 0 1392/4/7 یک سال از تاریخ صدور
5 علوم پزشکی بوشهر  20/6/6016/دپ 1391/4/10 19/10215 انواع میوه های خشک فستیوال آجیل و خشکبار مجلسی 10657 0 1392/4/10 یک سال از تاریخ صدور
6 علوم پزشکی بوشهر  20/6/6015/دپ 1391/4/10 19/10216 اجیل مخلوط بوداده فستیوال آجیل و خشکبار مجلسی 10657 0 1392/4/10 یک سال از تاریخ صدور
7 علوم پزشکی بوشهر  20/6/6014/دپ 1391/4/10 19/10217 انواع خلال مغز دانه های خوراکی خام فستیوال آجیل و خشکبار مجلسی 10657 0 1392/4/10 یک سال از تاریخ صدور
8 علوم پزشکی بوشهر  20/6/6014/دپ 1391/4/10 19/10218 انواع مغز دانه های خوراکی خام فستیوال آجیل و خشکبار مجلسی 10657 0 1392/4/10 یک سال از تاریخ صدور
9 علوم پزشکی بوشهر  20/6/5900/دپ 1391/4/7 19/10219 انواع خلال مغز دانه های خوراکی ساده بوداده فستیوال آجیل و خشکبار مجلسی 10657 0 1392/4/7 یک سال از تاریخ صدور
10 علوم پزشکی بوشهر  20/6/6012/دپ 1391/4/10 19/10220 مستربچ سفید پلی پروپیلن pp6080 لیان رز پلیمر لیان رز پلیمر 10754 0 1392/4/10 یک سال از تاریخ صدور
11 علوم پزشکی بوشهر  20/6/6010/دپ 1391/4/10 19/10221 مستربچ سفید پلی استایرن ps6075 لیان رز پلیمر لیان رز پلیمر 10754 0 1392/4/10 یک سال از تاریخ صدور
12 علوم پزشکی بوشهر  20/6/6009/دپ 1391/4/10 19/10222 گرانول pf102 لیان رز پلیمر لیان رز پلیمر 10754 0 1392/4/10 یک سال از تاریخ صدور
13 علوم پزشکی بوشهر  20/6/6011/دپ 1391/4/10 19/10223 مستربچ سفید پلی اتیلن pe6075 لیان رز پلیمر لیان رز پلیمر 10754 0 1392/4/10 یک سال از تاریخ صدور
14 علوم پزشکی بوشهر  20/6/11405/دپ 1391/6/25 19/10224 نان مسطح لبنانی کوگانا تعاونی تولید نان صنعتی گروه 1681 8346 0 1392/6/25 یک سال از تاریخ صدور
15 علوم پزشکی بوشهر  20/6/11411/دپ 1391/6/25 19/10225 خرما بوستان خرمای جنوب برازجان 6732 0 1392/6/25 یک سال از تاریخ صدور
16 علوم پزشکی بوشهر  20/6/11401/دپ 1391/6/25 19/10226 گیاه بسپارپیشگام گرانول گیاهی  لیان رز پلیمر 10754 0 1392/6/25 یک سال از تاریخ صدور
17 علوم پزشکی بوشهر  20/6/11409/دپ 1391/6/25 19/10227 دو ماهی میگو تمپورا صنایع شیلاتی میلاتون جنوب 10431 0 1392/6/25 یک سال از تاریخ صدور
18 علوم پزشکی بوشهر  20/6/11477/دپ 1391/6/25 19/10228 دوماهی ناگت میگو صنایع شیلاتی میلاتون جنوب 10431 0 25/6/92 یک سال از تاریخ صدور
19 علوم پزشکی بوشهر  20/6/11407/دپ 1391/6/25 19/10229 نان مسطح لواش شکو مهر تعاونی شکو مهر گروه 353 5306 0 25/6/92 یک سال از تاریخ صدور
20 علوم پزشکی بوشهر  20/6/11414/دپ 1391/6/25 19/10230 نان حجیم شکو مهر تعاونی شکو مهر گروه 353 5306 0 25/6/92 یک سال از تاریخ صدور
21 علوم پزشکی بوشهر  20/6/13609/دپ 1391/7/16 19/10231 نوشیدنی بدون گاز انبه سیرافان آقای علی اکبر حیدری 8996   16/7/92 یک سال از تاریخ صدور
22 علوم پزشکی بوشهر  20/6/13608/دپ 1391/7/16 19/10232 آجیل ساده بوداده یا برشته شده فستیوال آجیل و خشکبار مجلسی 10657 0 16/7/92 یک سال از تاریخ صدور
23 علوم پزشکی بوشهر  20/6/16289/دپ 1391/8/23 19/10233 رطب بیرمی اختر جنوب 2595 0 23/8/92 یک سال از تاریخ صدور
24 علوم پزشکی بوشهر  20/6/16424/دپ 1391/8/24 19/10234 کیک با مغزی کرم شکلاتی وروکش شکلات گوب گوب شیرین مهر سیراف 10658 0 24/8/92 یک سال از تاریخ صدور
25 علوم پزشکی بوشهر  20/6/16293/دپ 1391/8/23 19/10235 کیک کشمشی گوب گوب شیرین مهر سیراف 10658 0 23/8/92 یک سال از تاریخ صدور
26 علوم پزشکی بوشهر  20/6/16292/دپ 1391/8/23 19/10236 کیک با مغزی کرم شکلاتی گوب گوب شیرین مهر سیراف 10658 0 23/8/92 یک سال از تاریخ صدور
27 علوم پزشکی بوشهر  20/6/16291/دپ 1391/8/23 19/10237 کیک با مغزی مارمالاد گوب گوب شیرین مهر سیراف 10658 0 23/8/92 یک سال از تاریخ صدور
28 علوم پزشکی بوشهر  20/6/16290/دپ 1391/8/23 19/10238 کیک کاکائویی با مغزی کرم شکلات گوب گوب شیرین مهر سیراف 10658 0 23/8/92 یک سال از تاریخ صدور
29 علوم پزشکی بوشهر  20/6/19017/دپ 1391/10/5 19/10239 انواع حبوبات فستیوال آجیل و خشکبار مجلسی 10657 0 5/10/92 یک سال از تاریخ صدور
30 علوم پزشکی بوشهر  20/6/21018/دپ 1391/11/4 19/10240 نان حجیم و نیمه حجیم نان رسانان خوشه زرین جم 9539 0 4/11/92 یک سال از تاریخ صدور
31 علوم پزشکی بوشهر  20/6/21017/دپ 1391/11/4 19/10241 نان مسطح  نان رسانان خوشه زرین جم 9539 0 4/11/92 یک سال از تاریخ صدور
32 علوم پزشکی بوشهر  20/6/11412/دپ 1391/6/25 19/10185 خرما خادم تعاونی بسته بندی خرمای خادم جنوب(گروه 500) 5784 19/10185 1391/6/25 1396/6/25
33 علوم پزشکی بوشهر  20/6/9768/دپ 1391/5/25 19/10188 خرما روجا ستایش مهر بیرمی 10289 19/10188 1391/5/25 1394/5/25
34 علوم پزشکی بوشهر  20/6/9767/دپ 1391/5/25 19/10189 آجیل روجا ستایش مهر بیرمی 10289 19/10189 1391/5/25 1394/5/25
35 علوم پزشکی بوشهر  20/6/9765/دپ 1391/5/25 19/10190 مخلوط بادام زمینی ونخودچی روجا ستایش مهر  10289 19/10190 1391/5/25 1394/5/25
36 علوم پزشکی بوشهر  20/6/9763/دپ 1391/5/25 19/10191 مخلوط مغز پسته و بادام درختی روجا ستایش مهر  10289 19/10191 1391/5/25 1394/5/25
37 علوم پزشکی بوشهر  20/6/9762/دپ 1391/5/25 19/10192 مخلوط بادام زمینی وکشمش روجا ستایش مهر  10289 19/10192 1391/5/25 1394/5/25
38 علوم پزشکی بوشهر  20/6/9760/دپ 1391/5/25 19/10193 مخلوط نخودچی وکشمش روجا ستایش مهر  10289 19/10193 1391/5/25 1394/5/25
39 علوم پزشکی بوشهر  20/6/9759/دپ 1391/5/25 19/10194  خرمای مغزدار                       (دانه های خوراکی) روجا ستایش مهر  10289 19/10194 1391/5/25 1394/5/25
40 علوم پزشکی بوشهر  20/6/9757/دپ 1391/5/25 19/10195 خرمای تکه شده روجا ستایش مهر  10289 19/10195 1391/5/25 1394/5/25
41 علوم پزشکی بوشهر  20/6/9755/دپ 1391/5/25 19/10196 مغز(آفتابگردان یا کدو) روجا ستایش مهر  10289 19/10196 1391/5/25 1394/5/25
42 علوم پزشکی بوشهر  20/6/9753/دپ 1391/5/25 19/10197 میوه جات خشک روجا ستایش مهر  10289 19/10197 1391/5/25 1394/5/25
43 علوم پزشکی بوشهر  20/6/9750/دپ 1391/5/25 19/10198 کنجد روجا ستایش مهر  10289 19/10198 1391/5/25 1394/5/25
44 علوم پزشکی بوشهر  20/6/9747/دپ 1391/5/25 19/10199 خرمای کنجدی روجا ستایش مهر  10289 19/10199 1391/5/25 1394/5/25
45 علوم پزشکی بوشهر  20/6/24423/دپ 1391/12/21 19/10242 بسته بندی انواع غلات پوست کنده سالم سیراف آقای مجید شعبانی نیا 11017   1392/12/21 یک سال از تاریخ صدور
46 علوم پزشکی بوشهر  20/6/24422/دپ 1391/12/21 19/10243 بسته بندی انواع حبوبات سالم سیراف آقای مجید شعبانی نیا 11017   1392/12/21 یک سال از تاریخ صدور
47 علوم پزشکی بوشهر  20/6/24421/دپ 1391/12/21 19/10244 بسته بندی ادویه جات سالم سیراف آقای مجید شعبانی نیا 11017   1392/12/21 یک سال از تاریخ صدور
48 علوم پزشکی بوشهر  20/6/24424/دپ 1391/12/21 19/10245 ناگت 70 درصد ماهی دوماهی صنایع شیلاتی میلاتون جنوب 10431   1392/12/21 یک سال از تاریخ صدور

 

معاونت محترم غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی .......
ردیف نام دانشگاه شماره دبيرخانه تاريخ شماره ساخت نام فراورده نام تجاري نام کارخانه شماره بهره برداري شماره ساخت قبلي صدور- تمديد- اصلاح مدت اعتبار
1 علوم پزشکی بوشهر  20/6/19184/دپ 1391/11/4 19/10206 نواربهداشتی بالدار نازک مخصوص روز وشب پنبه ریز مروارید پنبه ریز 245   1391/11/4 1396/11/4
2 علوم پزشکی بوشهر  20/6/19183/دپ 1391/11/4 19/10207 نوار بهداشتی بالدار نازک ویژه پنبه ریز مروارید پنبه ریز 245   1391/11/4 1396/11/4
3 علوم پزشکی بوشهر  2064/6/20/دپ 1391/2/10 19/10210 دستمال کاغذی لاوان- ایرمان تعاونی تولیدی دستمال کاغذی زرین پر گروه 2769 1443   1392/2/10 یک سال از تاریخ صدور
4 علوم پزشکی بوشهر  2065/6/20/دپ 1391/2/10 19/10211 حوله کاغذی لاوان - ایرمان تعاونی تولیدی دستمال کاغذی زرین پر گروه 2769 1443   1392/2/10 یک سال از تاریخ صدور
5 علوم پزشکی بوشهر  2066/6/20/دپ 1391/2/10 19/10212 کاغذ توالت لاوان - ایرمان تعاونی تولیدی دستمال کاغذی زرین پر گروه 2770 1443   1392/2/10 یک سال از تاریخ صدور
36 علوم پزشکی بوشهر  20/6/7732/دپ 1391/6/25 19/10186 مسواک انگشتی کمرو ارس بوشهر 3214   1391/6/25 1396/6/25


دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
پروانه.ساخت     تمدید     صادره    

تاریخ بروز رسانی:   7 ارديبهشت 1392

تعداد بازدید:   ۶
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >