یادداشت های گفتمان ساز قاچاق

1396/5/18 0:0
بررسی تاثیرالگوی مصرف بر استفاده ازکالای قاچاق

جهت بررسی تأثیر الگوی مصرف بر استفاده از کالای قاچاق

کلمات کلیدی:
الگو.مصرف.قاچاق    
تعداد بازدید:   ۱۲۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >